Wel­lens her­neemt in San Se­bas­ti­an

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (bow, ro­ro)

Tim Wel­lens is terug thuis in Mo­na­co. Vrien­din Sop­hie kwam hem met de wa­gen op­pik­ken in Le Puy-en-Ve­lay. De Lot­to­ren­ner die zon­dag op­gaf in de Tour, wil zich zo snel mo­ge­lijk la­ten on­der­zoe­ken door een al­ler­go­loog in het UZ Ant­wer­pen, wel­licht ge­beurt dat vol­gen­de week. “De eer­ste twee da­gen blijf ik van de fiets. Daar­na be­perk ik me en­ke­le da­gen tot lou­ter wat los­rij­den.”

Wel­lens her­neemt in de Cla­si­ca San Se­bas­ti­an op za­ter­dag 29 ju­li. Daar­na volgt zijn ei­gen GP op 31 ju­li, de Bin­ck Bank Tour (7-13 au­gus­tus) en de twee WorldTour­koer­sen in Ca­na­da: Que­bec en Mon­tré­al (8 en 10 sep­tem­ber).

“Twee jaar ge­le­den re­van­cheer­de ik mij in die koer­sen voor mijn min­de­re Tour (hij won Ene­co

Tour en GP Mon­tré­al, red.). Toen reed ik de Tour wel uit, ik hoop dat veer­tien da­gen ook zul­len vol­staan om in het na­jaar te vlie­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.