THO­MAS VOECKLER

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

OCHTENDRITUEEL

“Op een koers­dag sta ik min­stens drie keer on­der de dou­che. Als we laat star­ten, doe ik dat nog eens in de au­to­car? want je loopt con­stant te zwe­ten. Ik heb ook zalf­jes bij, want on­der­tus­sen zijn de rim­pels er. Par­fum is mijn han­dels­merk. Dat neemt een se­ri­eu­ze hap uit mijn bud­get. Hier heb ik er vier ver­schil­len­de bij. Ik ruik graag goed en wis­sel af. Soms ko­men de an­de­re ren­ners me vra­gen: Hey, wel­ke par­fum heb je van­daag nu weer aan?”

AVONDRITUEEL

“Na de koers was ik me met­een, al was het maar om die zon­ne­crè­me weg te wer­ken. Ik ge­bruik wel af­ters­un. En dan neem ik nog een dou­che, want ook de mas- sa­ge­o­lie moet van mijn be­nen.”

HAAR

W “Toen ik sta­gi­air-prof was, zag ik een ou­de­re prof met lan­ge ha­ren op zijn be­nen. Ik dacht: Is dat een prof? Hij kan niet eens

zijn be­nen sche­ren. Tot de laat­ste dag moet

je er goed uit­zien.”

KLEDIJ

“Ik krijg het er­van als ik ie­mand met vui­le kle­ren zie. Het is ook uit­kij­ken naar zon­dag­avond. Dan is het in Pa­rijs pre­cies een mo­de­show. El­ke ren­ner vindt het leuk zich met kledij te on­der­schei­den. Zo­als zo­veel man­nen laat ik me op dat vlak lei­den door mijn vrouw.”

DE GROOTSTE IJ­DEL­TUIT

“Ik kijk naar nie­mand an­ders, maar Ni­co­las Ro­che is dé fas­hi­o­nis­ta.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.