DE GROOTSTE IJ­DEL­TUIT

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

“Ik vind niet dat ik de grootste ij­del­tuit van Quick.Step Floors ben. Al­le Ita­li­a­nen bij ons heb­ben fiets­leng­tes voor­sprong. Ik spuit ’s mor­gens slechts één keer wat par­fum, maar Tho­mas Voeckler... In het pe­lo­ton lijkt het als­of hij twee gla­zen par­fum over zich heen heeft ge­kapt. Je ruikt ge­woon waar hij juist in de groep zit. Ro­bert Wag­ner is pre­cies in de leer bij Voeckler. Het is als­of hij Tho­mas al ge­vraagd heeft wel­ke do­sis par­fum je no­dig hebt per hon­derd ki­lo­me­ter.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.