Dier­ckx in­di­vi­du­eel, Bi­set blijft thuis, za­ter­dag te­gen STVV

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (thst, stdr)

Op de eer­ste vol­le­di­ge sta­ge­dag in Door­werth wer­den twee trai­nin­gen af­ge­werkt. Tij­dens de och­tend­trai­ning moest Tuur Dier­ckx hal­ver­we­ge af­ha­ken na­dat hij op­nieuw last had ge­kre­gen van zijn en­kel­bles­su­re. ’s Na­mid­dags train­de hij als eni­ge in­di­vi­du­eel. Bij Maxi­me Bi­set werd ‘s och­tends een ver­rek­king aan de ham­strings vast­ge­steld. Bi­set blijft de rest van de week re­va­li­de­ren in Ant­wer­pen. Por­tu­ge­se bron­nen mel­den dat Ant­werp een ak­koord heeft met Por­to over een uit­leen­beurt van één sei­zoen van Ivo Ro­dri­gues.

Za­ter­dag om 16.45u oe­fent Ant­werp te­gen Sint­Trui­den, op het veld van STVV.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.