Ach­ter slot en gren­del

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Het bus­je gaat een half­uur voor de match op slot. Een ste­ward moet er mee voor zor­gen dat nie­mand an­ders er­in kan en de drie be­voeg­den stoort. De vi­deo­ref, ope­ra­tor en as­sis­tent vol­gen ook strik­te re­gels. Gsm’s zijn ver­bo­den, om de fo­cus te be­wa­ren en op­dat er ze­ker geen in­fo kan door­stro­men naar gok­kers. Tij­dens de wed­strijd mo­gen ze een fles­je wa­ter of fris­drank nut­ti­gen. Eten is niet toe­ge­staan. Er is con­tro­le want al­les wordt met een ca­me­ra op­ge­no­men op vraag van de FI­FA. Tij­dens de rust kun­nen ze wel bui­ten iets eten, naar het toi­let of ge­woon een lucht­je schep­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.