Het trio ach­ter het scherm

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

In het bus­je zit tel­kens drie man, drie (oud­)refs. Al­leen de VAR (vi­deo as­sis­tant re­fe­ree, kort­weg vi­deo­ref) staat in con­tact met de scheids op het veld. De VAR­ope­ra­tor be­dient het re­mo­te con­trol pa­nel, waar­mee hij de beel­den bij­voor­beeld door­ en te­rug­spoelt en is het drukst be­zig. Hij geeft ook al­le cru­ci­a­le fa­ses in het sys­teem in. De as­sis­tent­VAR tot slot biedt een ex­tra paar ogen, ze­ker als er twee fa­ses te­ge­lijk zijn, en no­teert ook al die fa­ses in een boek­je, ter con­tro­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.