En de ref op het veld?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Naast het veld staat een mo­ni­tor, meest­al tus­sen bei­de dug­outs. Geeft de vi­deo­ref door dat het dui­de­lijk bui­ten­spel was of een fout dui­de­lijk bin­nen het straf­schop­ge­bied ge­beur­de, dan hoeft de scheids niet te gaan kij­ken, dat is vaak tijd­ver­lies. Bij ro­de kaar­ten gaat hij als eind­ver­ant­woor­de­lij­ke wel so­wie­so kij­ken en in­ter­pre­te­ren. Een ‘vijf­de scheids’, een re­view as­sis­tent, zorgt er­voor dat hij dat in al­le rust kan doen. Spe­lers die in de klei­ne zo­ne van de mo­ni­tor ko­men krij­gen geel, trai­ners wor­den zelfs naar de tri­bu­ne ge­stuurd. De scheids kan ook zelf aan de vi­deo­ref vra­gen om een fa­se te her­be­kij­ken. In elk ge­val moet hij al­tijd een denk­beel­dig tv­scherm te­ke­nen, zo­dat ie­der­een in het sta­di­on door­heeft dat de vi­deo­ref aan de slag is.

FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.