Drie be­lang­rij­ke spel­re­gel­wij­zi­gin­gen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Het Re­fe­ree De­part­ment maak­te een der­tig­tal spel­re­gel­wij­zi­gin­gen be­kend. Een over­zicht van de be­lang­rijk­ste za­ken. ­ Maakt de ver­de­di­ger een over­tre­ding ach­ter de doel­lijn aan het straf­schop­ge­bied, dan is het pe­nal­ty. Maakt de ver­de­di­ger een over­tre­ding el­ders ach­ter de doel­lijn, dan volgt een recht­streek­se vrij­schop op de doel­lijn. ­ Veinst de pe­nal­ty­ne­mer of raakt hij twee­maal de bal, dan volgt een on­recht­streek­se vrij­schop voor de te­gen­par­tij. Maakt ook de kee­per een fout door te snel van zijn lijn te ko­men en er wordt ge­scoord, dan moet de pe­nal­ty wor­den her­no­men en krij­gen bei­den geel. Wordt er niet ge­scoord, dan krijgt en­kel de pe­nal­ty­ne­mer geel en krijgt de te­gen­par­tij een recht­streek­se vrij­schop. ­ Voor­komt de ver­de­di­ger met een pe­nal­ty­fout een dui­de­lij­ke sco­rings­kans, dan krijgt hij slechts rood als hij dui­de­lijk niet voor de bal ging. Wordt een ‘be­lof­te­vol­le aan­val’ af­ge­bro­ken in het pe­nal­ty­ge­bied, als er nog een voor­zet moet ko­men bij­voor­beeld, dan volgt geen rood. En­kel geel als de ver­de­di­ger geen po­ging deed om de bal te ra­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.