Tijd om in te grij­pen

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Na een druk op de ro­de knop kan de vi­deo­ref via zijn head­set com­mu­ni­ce­ren met de scheids op het veld. Hij doet dat in de af­ge­spro­ken ter­mi­no­lo­gie. Als de scheids geel geeft voor een tac­kle en in het bus­je vin­den ze dat het rood was, dan zegt de vi­deo­ref “Check, re­view re­com­men­ded!” en vraagt hij de scheids om de fa­se op de mo­ni­tor te her­be­kij­ken. Of als ze in het bus­je heb­ben vast­ge­steld dat een doel­punt gel­dig is, zegt de vi­deo­ref: “Clear goal!” De com­mu­ni­ca­tie is ge­ën­cryp­teerd en bui­ten­staan­ders kun­nen die in prin­ci­pe niet ver­sto­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.