De meest ge­schik­te beel­den

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

De­ze scher­men ge­ven de vier meest ge­schik­te ca­me­ra­stand­pun­ten weer, ge­se­lec­teerd door de ope­ra­tor. De beel­den lo­pen hier drie tot vijf se­con­den ach­ter. Daar­door hoeft er niet nood­za­ke­lijk wor­den te­rug­ge­spoeld, als een bui­ten­spel­fa­se bij­voor­beeld over­dui­de­lijk is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.