Oud-Beer­schot­ter Van He­mel­rij­ck over­le­den.

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (hf)

Louis Van He­me­lij­ck over­leed op 13 ju­li in Merk­sem. Hij werd in 1938 ge­bo­ren op de Lucht­bal. Bij Beer­schot de­bu­teer­de hij tij­dens het sei­zoen 1956-57 in het eer­ste elf­tal als links­half, la­ter werd hij cen­tra­le ver­de­di­ger. Louis speel­de 278 wed­strij­den voor Beer­schot en scoor­de 39 doel­pun­ten. Hij was ploeg­mak­ker van klep­pers als Rik Cop­pens, Stan Huys­mans, Cois Geeraerts, Jos Smol­ders, Guy Ras­kin en Jan Ver­hey­en. Hij vorm­de la­ter met Rik Cop­pens en Cois Geeraerts het trai­ners­trio dat de eind­ron­de in twee­de klas­se voor pro­mo­tie naar eer­ste wist af te dwin­gen. La­ter werd hij nog jeugd­trai­ner op het Kiel. De af­scheids­plech­tig­heid vindt plaats op za­ter­dag 22 ju­li om 14.00u in au­la Aster van het cre­ma­to­ri­um in Wil­rijk aan het Schoon­sel­hof.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.