PATRICK VAN­DEN­BRU­WAE­NE (58)

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Interview -

pro­cu­reur­ge­ne­raal bij het hof van be­roep in Ant­wer­pen sinds 2014 li­cen­ti­aat in de rech­ten (KU Leu­ven) start­te in 1985 bij het par­ket Den­der­mon­de werd in 1995 eerste sub­sti­tuut­pro­cu­reur des Ko­nings in Den­der­mon­de hoofd van de dienst en­quê­tes bij het Co­mi­té P 1994­1996 be­gon in 1996 als sub­sti­tuut­pro­cu­reur­ge­ne­raal bij het par­ket­ge­ne­raal in Ant­wer­pen ka­bi­nets­chef bij jus­ti­tie­mi­nis­ter Marc Ver­wilg­hen (Vld) in 1999­2000 sinds 2007 lei­ding­ge­vend ma­gi­straat bij ka­mer van in­be­schul­di­ging­stel­ling werd in 2012 eerste ad­vo­caat­ge­ne­raal voor­zit­ter van het Col­le­ge van pro­cu­reurs­ge­ne­raal en van het col­le­ge van het Open­baar Mi­nis­te­rie

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.