Po­li­tie­ge­weld: maand lan­ger in de cel

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

De raad­ka­mer van Ant­wer­pen heeft de aan­hou­ding van Ka­rim A. (31), de man uit Bor­ger­hout die vo­rig week­end een agent zou heb­ben aan­ge­val­len in de Zen­de­lin­gen­straat, be­ves­tigd. Hij blijft een maand lan­ger in de cel. De fa­mi­lie van Ka­rim A. ver­wit­tig­de de po­li­tie om­dat hij zich on­der in­vloed van drank en drugs agres­sief ge­droeg. Toen de po­li­tie hem pro­beer­de te over­mees­te­ren, ruk­te hij zich los en vlucht­te weg. Een aan­tal om­stan­ders keer­de zich te­gen de po­li­tie en pro­beer­de te­ver­geefs te ver­hin­de­ren dat Ka­rim A. over­mees­terd zou wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.