Ver­strooi­de der­ti­ger sterft on­der trein

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Een der­ti­ger is vrij­dag om het le­ven ge­ko­men toen hij werd ge­gre­pen door een trein. Dat ge­beur­de op de over­weg aan de Sint-Ber­nardse­steen­weg, op de grens tus­sen Ho­boken en He­mik­sem. De man zou in de buurt wo­nen. “Vol­gens ge­tui­gen stak hij met ge­bo­gen hoofd de spo­ren over, ter­wijl de slag­bo­men naar be­ne­den wa­ren”, zegt een woord­voer­der van de spoor­weg­po­li­tie. “De ma­chi­nist van de trein heeft nog ge­claxon­neerd en een nood­stop pro­be­ren uit te voe­ren, maar het was te laat. De man werd ge­gre­pen en over­leed ter plaat­se.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.