Char­lot­ta­lei

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

An­der­hal­ve eeuw ge­le­den knip­te Char­lot­ta van Bel­gië, de mooi­ste prin­ses van Eu­ro­pa, hier een lint door. In de naar haar ge­noem­de Char­lot­ta­lei han­gen van­daag ook lin­ten, maar veel re­den tot fees­ten ziet de buurt niet. De wit­te lin­ten rond de kas­tan­je­bo­men waai­en op als af­scheids­groet: van­daag om 7u wor­den de zes­tig jaar ou­de bo­men ge­kapt; kin­der­te­ke­nin­gen met ‘help de bo­men!’ en an­der pro­test van de buurt ten spijt. “We kon­den niet ge­woon niks doen: we moesten pro­be­ren ze te red­den”, zegt kap­ster His­ke Van den Wou­wer (40), een van de drij­ven­de krach­ten ach­ter het pro­test.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.