Zijn er ver­zach­ten­de om­stan­dig­he­den?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

On­toe­re­ke­nings­vat­baar? Neen toch? Wei­ler weet heel goed wat hij doet en maakt het be­stuur diets dat mo­dern voet­bal nu een­maal van­uit de om­scha­ke­ling wordt ge­speeld. Zijn on­ver­bid­de­lijk­heid hielp An­der­lecht vo­rig sei­zoen aan de ti­tel, want om­dat Wei­ler niet naar na­men keek om jon­gens aan te pak­ken of hen er­uit te gooi­en, lie­pen echt al­le spe­lers in de pas en deed ie­der­een zijn job tot het ui­ter­ste. Wei­lers aan­pak deed ook Dendon­c­ker en Ti­ele­mans ex­plo­de­ren. Daar­om wordt de coach nu ook nog ge­volgd en ge­steund door het be­stuur. De di­rec­tie vindt ook dat top­pers zo­als Kums, Dendon­c­ker en Han­ni hun ni­veau eerst zelf moe­ten op­vij­ze­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.