Wan­neer valt het von­nis?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Voor­zit­ter Ivan De Wit­te stel­de op de web­si­te dat de club “on­ge­acht het re­sul­taat van zon­dag ach­ter de trai­ner blijft staan.” Want: “De doel­stel­lin­gen van de club lig­gen op de lan­ge­re ter­mijn.” In die zin wordt het du­el woens­dag in Geel be­lang­rijk, want de be­ker is een hoofd­doel­stel­ling ge­wor­den. De Wit­te is de man die de eind­be­slis­sing neemt en zijn uit­gangs­punt is nog steeds om sa­men met Van­hae­ze­brou­ck uit de­ze cri­sis te ra­ken. Maar voor de top­per te­gen An­der­lecht ver­woord­de De Wit­te het tref­fend in uw krant: “Ik ben er sterk van over­tuigd dat we er sa­men zul­len uit­ko­men. Al­leen heeft voet­bal zijn ei­gen wet­ten. Soms kun­nen si­tu­a­ties dwin­gend wor­den.” De Wit­te gaf in de me­de­de­ling ook aan dat hij zijn oor te luis­te­ren leg­de bij de sup­por­ters. Moch­ten zij zich te­gen Van­hae­ze­brou­ck ke­ren, zou ook dat de si­tu­a­tie kun­nen ver­an­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.