...duur ruim­te­tuig moest ex­plo­de­ren?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Zeker Weten? -

Na een ka­mi­ka­ze­duik in de at­mos­feer van Sa­tur­nus is de Ame­ri­kaan­se son­de Cas­sini vrij­dag pre­cies zo­als ge­pland uit el­kaar ge­spat. De NASA wil­de ver­mij­den dat de in 1997 ge­lan­ceer­de ver­ken­ner aan het ein­de van zijn mis­sie te plet­ter zou stor­ten op een maan van Sa­tur­nus en toe­kom­stig on­der­zoek zou kun­nen be­zoe­de­len. Het tuig dook tij­dens zijn 294ste baan rond de gas­gi­gant met 113.000 km per uur zijn at­mos­feer in. Dat was het ein­de van de 3,2 mil­jard dol­lar (2,7 mil­jard eu­ro) kos­ten­de mis­sie, die voor een schat aan ken­nis heeft ge­zorgd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.