“Stil­le ge­tui­ge­nis” voor bo­men Char­lot­ta­lei

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stad -

Op de Char­lot­ta­lei zijn vrij­dag­avond om 19.57u en­ke­le tien­tal­len men­sen bij­een­ge­ko­men voor een “stil­le ge­tui­ge­nis” voor de 54 kas­tan­je­la­ren die de­ze och­tend wor­den ge­kapt. “Dat het zo ver is ge­ko­men, is on­ver­de­dig­baar”, zegt ini­ti­a­tief­ne­mer Tho­mas Goor­den, die zich de voor­bije we­ken in­span­de om de kap te­gen te gaan. “We heb­ben se­ri­eu­ze al­ter­na­tie­ven aan­ge­bo­den, we heb­ben plan­nen la­ten te­ke­nen. Toch wordt dit waar­schijn­lijk de laat­ste zons­on­der­gang voor de­ze bo­men. Daar­om ko­men we om 19.57u sa­men, exact bij zons­on­der­gang. Het is ze­ker een vorm van pro­test, maar se­reen. We noe­men het een stil­le ge­tui­ge­nis, want dat is al wat we nog kun­nen doen. Ge­tui­ge zijn.” De po­li­tie was ter plaat­se, maar de ac­tie ver­liep erg rus­tig.

FOTO WAL­TER SAENEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.