“Ver­vui­ling ha­ven heeft geen groot ef­fect in de stad”

“Sub­si­di­eer elek­tri­sche au­to’s. Uit­stoot in de ha­ven moet om­laag”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Stad -

Tom Meeuws wil men­sen die een elek­tri­sche au­to ko­pen én de­len sub­si­di­ë­ren. “Een goe­de zaak”, vindt Roe­land Sam­son. “De over­scha­ke­ling naar elek­tri­sche wa­gens is be­lang­rijk. De aan­koop daar­van moet in het be­gin aan­ge­moe­digd wor­den. Een mooi voor­beeld: de zon­ne­pa­ne­len. Men­sen kie­zen daar nu voor zon­der sub­si­die, maar de om­scha­ke­ling is door over­heids­steun wel een ver­snel­ling ho­ger ge­gaan. Ook au­to­de­len is be­lang­rijk. Al­le ini­ti­a­tie­ven die dat sti­mu­le­ren, zijn meer dan wel­kom.” Meeuws wil ook de uit­stoot in de ha­ven naar om­laag. “De in­du­strie wordt al zwaar ge­con­tro­leerd”, re­a­geert Sam­son. “Dat zit goed, al kan het al­tijd be­ter. Maar ook de mo­bi­li­teit mag niet ver­ge­ten wor­den. Ik denk niet dat de ver­vui­ling in de ha­ven een groot ef­fect heeft in de stad. Maar er wer­ken wel heel veel men­sen in de ha­ven. Voor hen is er na­tuur­lijk wél een ef­fect.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.