“Zo­veel te gro­ter de LEZ, zo­veel te gro­ter het ef­fect”

“Breid LEZ uit naar ha­ven, gra­tis trams en trei­nen op smog­da­gen”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Wou­ter Van Besien wil de LEZ uit­brei­den naar de ha­ven en pleit ook voor gra­tis trams en trei­nen op da­gen met veel smog, zo­als in Pa­rijs al ge­beurt. “De LEZ uit­brei­den lijkt me de lo­gi­ca zel­ve”, zegt Sam­son. “Zo haal je er meer ef­fect uit. Als je kijkt naar de ve­le die­sel­vracht­wa­gens in het ha­ven­ge­bied, dan is daar nog een heel groot voor­deel te ha­len. Het wordt nog ef­fi­ci­ën­ter als je de LEZ com­bi­neert met maat­re­ge­len die au­to­ver­keer ont­moe­di­gen. Kijk naar het mo­bi­li­teits­plan in Gent, of de knip in de Lei­en. Men­sen moe­ten naar een al­ter­na­tief zoe­ken, want hoe mak­ke­lij­ker je het men­sen maakt, hoe snel­ler ze in de au­to stap­pen.” “Gra­tis trams en trei­nen op da­gen met veel smog is ook zin­vol”, zegt Sam­son. “Maar in de eerste plaats moe­ten we de oor­zaak aan­pak­ken door het ne­men van pre­ven­tie­ve maat­re­ge­len, zo­als het sti­mu­le­ren van elek­tri­sche au­to’s.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.