“Bus en tram mo­gen in­der­daad niet mee in de fi­le staan”

“Zelf­rij­den­de bus­sen en trams in apar­te bed­ding langs Sin­gel”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Voor Philippe De Backer moet het ver­keer zo veel mo­ge­lijk on­der­gronds. Hij pleit ook voor zelf­rij­den­de elek­tri­sche bus­sen en trams langs de Sin­gel in een apar­te bed­ding. Klei­ ne in­gre­pen zo­als een klei­ne muur, kun­nen vol­gens De Backer hel­pen. “Die apar­te bed­ding is on­ge­lo­fe­lijk be­lang­rijk”, zegt Sam­son. “Als de bus of de tram mee in de fi­le staat, dan is hét voor­deel van het open­baar ver­voer weg en maak je het als al­ter­na­tief voor de wa­gen min­der aan­trek­ke­lijk. Een plan­ten­muur zal maar een klein ef­fect heb­ben op de lucht­kwa­li­ teit, maar als af­schei­ding tus­sen het ver­keer en waar de men­sen wo­nen, kan het een po­si­tief ef­fect heb­ben. Het maakt de stad aan­ge­na­mer en leef­baar­der, wat men­sen dan weer kan over­tui­gen de fiets te ne­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.