“Nie­mand wil te­rug naar de tijd van de zwar­te rook­plui­men”

“Schaf de LEZ af en be­loon car­poo­lers”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Filip Dewinter wil de la­ge­emis­sie­zo­ne af­schaf­fen en men­sen die de au­ to la­ten staan be­lo­nen, bij­voor­beeld met gra­tis tic­kets voor eve­ne­men­ten. “De LEZ af­schaf­fen lijkt me geen goed idee”, zegt Sam­son. “Nie­mand wil te­rug naar de tijd dat je een au­to voor je hebt rij­den die een zwar­te rook­pluim uit­stoot. Het be­lo­nen van men­ sen die de au­to la­ten staan en kie­zen voor een al­ter­na­tief, dat is wél een goed idee. Het lijkt mij het meest nut­ tig om met die be­lo­ning de mo­bi­li­teit weer te sti­mu­le­ren. Geef bij­voor­beeld een abon­ne­ment op De Lijn. Ie­mand die in de week car­poolt en daar­voor zo’n abon­ne­ment krijgt, is tij­dens het week­end mis­schien meer ge­neigd om het open­baar ver­voer te ne­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.