Na­fi Thi­am ge­no­mi­neerd voor Eu­ro­pe­se ‘At­le­te van het Jaar’

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Na­fi Thi­am is een van de tien kans­heb­bers op de ti­tel van Eu­ro­pe­se ‘At­le­te van het Jaar’. De olym­pi­sche en we­reld­kam­pi­oe­ne in de ze­ven­kamp neemt het in de ver­kie­zing op te­gen on­der an­de­ren de Ne­der­land­se sprint­ko­nin­gin Daf­ne Schip­pers en de Rus­si­sche hoog­spring­ster Ma­ria La­sits­ke­ne. De 23­ja­ri­ge Thi­am dankt haar no­mi­na­tie aan een sterk post­olym­pisch jaar, waar­in ze in Lon­den de we­reld­ti­tel op de ze­ven­kamp ver­o­ver­de. Op de Hy­po­mee­ting in het Oos­ten­rijk­se Göt­zis door­brak de stu­den­te ge­o­gra­fie de ma­gi­sche grens van 7.000 pun­ten en op het EK in­door in Bel­gra­do won ze de vijf­kamp. De Eu­ro­pe­se At­le­tiek­fe­de­ra­tie maakt de win­naar op 14 ok­to­ber be­kend op een ga­la in de Li­touw­se hoofd­stad Vil­ni­us.

FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.