Ma­na­ger Roel Ry­men op­nieuw aan het werk bij Lier­se

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport - (ku­gu)

In het bij­zijn van Jan Van Elst, de CEO van Lier­se, leg­den ster­ke man Ma­ged Sa­my en ma­na­ger Roel Ry­men de­ze week hun me­nings­ver­schil bij. Sa­my zet­te zijn ma­na­ger an­der­hal­ve week ge­le­den op non­ac­tief na een dis­puut over de af­han­de­ling van de trans­fer­dos­siers van Mi­ke Van­ha­mel ­ die naar KVO ver­huis­de ­ en Fré­de­ric Frans ­ die ui­t­ein­de­lijk ge­woon bij Lier­se bleef. In een con­struc­tief ge­sprek be­slo­ten Sa­my en Ry­men de ran­gen te slui­ten en zo een ein­de te ma­ken aan de im­pas­se. Ry­men heeft in­tus­sen zijn ta­ken op­nieuw op­ge­no­men bij Lier­se, dat na het aan­ge­kon­dig­de ver­trek van de Egyp­te­naar op zoek is naar een over­ne­mer.

FOTO TOM GOYVAERTS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.