Fans van Ma­lin­wa en Club Brug­ge eren over­le­den sup­por­ter­si­coon

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Half­weg de eerste helft pak­ten de KV-sup­por­ters uit met een mooi eer­be­toon aan het over­le­den sup­por­ter­si­coon Ro­bert Van der Elst. De Ma­lin­wa-aan­hang ont­rol­de een zwart span­doek met als op­schrift ‘Rust in vre­de Ro­bert’ waar­na ‘You’ll Ne­ver Walk Alo­ne’ door zo­wel de Me­chel­se als de Brug­se fans werd ge­zon­gen. In 2002, toen KV op de rand van het fail­lis­se­ment stond, lag Van der Elst mee aan de ba­sis van de red­ding en de her­op­stan­ding van zijn club door geld in te za­me­len met de ver­koop van sup­por­ters­ar­ti­ke­len. Dat werk zou hij la­ter ook voort­zet­ten als eerste uit­ba­ter van de of­fi­ci­ë­le KV-fan­shop naast het sta­di­on. Van der Elst over­leed be­gin de­ze week op 64-ja­ri­ge leef­tijd na een sle­pen­de ziek­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.