“Vlaan­de­ren zit vol” (met war­me men­sen)

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

“Vlaan­de­ren zit vol”. Zo stond het op gro­te af­fi­ches die gis­te­ren her en der op­do­ken. In ge­le blok­let­ters, die erg aan een ex­treem­recht­se par­tij de­den den­ken, en met de foto van een nuk­kig kij­ken­de man. De re­ac­tie kwam on­mid­del­lijk. “Zeg neen te­gen haat”, klonk het met hasht­ags op so­ci­a­le me­dia. Ook in de ech­te we­reld werd ge­re­a­geerd: in Vlaan­de­ren ston­den trai­lers met gro­te “Vlaan­de­ren zit vol”-span­doe­ken. “Ze wer­den be­klad, om­ver­ge­gooid, be­scha­digd”, zeg­gen ze bij pu­bli­trai­ler.be, dat de trai­lers le­ver­de. In de na­mid­dag bleek dat het een ac­tie van 11.11.11 was. De slo­gan klinkt in zijn vol­le­dig­heid: “Vlaan­de­ren zit vol war­me men­sen die wil­len hel­pen”. (

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.