‘Flits­be­ta­lin­gen’ eind vol­gend jaar mo­ge­lijk

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Van­af no­vem­ber 2018 zul­len over­schrij­vin­gen in Bel­gië bin­nen en­ke­le se­con­den, ook op feest­da­gen of in het week­end, op de re­ke­ning van de be­gun­stig­de staan, zelfs als die bij een an­de­re bank zit. Ban­ken­or­ga­ni­sa­tie Fe­bel­fin meldt don­der­dag dat de Bel­gi­sche ban­ken de am­bi­tie heb­ben om daar­mee te­gen eind vol­gend jaar te be­gin­nen. Het staat wel nog niet vast wel­ke ban­ken van­af dag één zul­len deel­ne­men aan de­ze ‘In­stant Pay­ments’. Bel­gië wordt daar­mee een van de eer­sten op het Eu­ro­pe­se vas­te­land om flits­be­ta­lin­gen aan te bie­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.