Dief­stal op werf

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Op een werf in de Pe­li­kaan­straat werd een Ne­der­land­se fir­ma be­sto­len. De die­ven sle­pen een ge­reed­schaps­kof­fer open en er haal­den er ver­schil­len­de elek­tri­sche toe­stel­len uit. Een po­li­tie­pa­trouil­le ging ter plaat­se na­zicht doen. “Er werd ook een in­ven­ta­ris ge­maakt van wat er on­der meer ge­sto­len werd: een slijp­ma­chi­ne, een boor­ma­chi­ne, een elek­tri­sche schroe­ven­draai­er en een pneu­ma­ti­sche ha­mer”, al­dus de po­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.