Win­kel­die­ven ge­vat

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

Het per­so­neel van een win­kel in de Bed­den­straat zag woens­dag een man en een vrouw die bij­zon­de­re in­te­res­se toon­den voor com­pu­ter­spe­len. Ze na­men ze uit het rek en sta­ken ze daar­na in een win­kel­tas die ze bij zich had­den. Daar­na wan­del­den ze weg. Aan de rol­trap­pen van het win­kel­cen­trum wer­den ze apart ge­no­men. Het duo gaf toe dat ze vijf dvd’s mee­ge­no­men had­den, net als ne­gen voet­bal­ga­mes en nog acht­tien an­de­re spel­le­tjes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.