Ka­ma­gur­ka

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Weekend Agenda -

In schouw­burg Ter Dil­ft in Bor­nem test Ka­ma­gur­ka van­avond zijn nieu­we voor­stel­ling #HAHAHA uit. In de­ze so­lo speelt en leest Ka­ma­gur­ka af­wis­se­lend. De ko­miek mixt nieuw ma­te­ri­aal dat hij voor het eerst laat ho­ren met tekst die tot der­tig jaar te­rug­gaat. Een ‘ar­che­o­lo­gi­sche’ pro­duc­tie dus, maar te­ge­lij­ker­tijd ver­ras­send ac­tu­eel. Net zo­als Bob Dy­lan en The Rol­ling Sto­nes, brengt Ka­ma af en toe een ou­de hit die klinkt als een nieu­we. Naast spe­len en voor­le­zen gaat Ka­ma­gur­ka na­tuur­lijk ook de in­ter­ac­tie aan met het pu­bliek.

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.