Il­le­ga­le taxi­chauf­feur naar recht­bank voor ver­ber­gen por­te­feuil­le ver­dron­ken Di­dier

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

De il­le­ga­le taxi­chauf­feur die in sep­tem­ber 2016 de por­te­feuil­le van de ver­dron­ken Di­dier Bart­ho­lo­meus (25, foto) uit Schil­de ach­ter­hield en weg­gooi­de, moet zich voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank in Antwerpen ver­ant­woor­den.

Di­dier Bart­ho­lo­meus uit Schil­de had na een nacht­je fees­ten in The Vil­la een il­le­ga­le taxi ge­no­men, die hem voor 20 eu­ro naar huis zou bren­gen. On­der­weg werd hij uit de taxi ge­zet op een af­ge­le­gen plaats, in de buurt van de brug van de Azijn over het Al­bert­ka­naal, om­dat hij zich las­tig had ge­dra­gen. Bart­ho­lo­meus stap­te uit, maar liet zijn por­te­feuil­le en gsm in de taxi. Na­dien raak­te hij ver­mist. Zijn li­chaam werd la­ter uit het wa­ter ge­haald in het Doks­ke in Merk­sem.

Taxi­chauf­feur Sad­dam E.A. meld­de zich bij de po­li­tie toen de ver­dwij­ning van Bart­ho­lo­meus in de me­dia kwam. Hij over­han­dig­de ook de gsm van de jon­gen. De por­te­feuil­le had hij de avond voor­dien weg­ge­gooid. Uit on­der­zoek is niet ge­ble­ken dat E.A. iets met de ver­dwij­ning en de dood van Bart­ho­lo­meus te ma­ken had. Hij ris­keert wel twee jaar cel en een boe­te van 3.000 eu­ro voor het ver­ber­gen van de por­te­feuil­le.

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.