Brit­se fa­vo­riet Iron­man Ha­waï is out na aan­rij­ding op trai­ning

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Tim Don, de 39­ja­ri­ge Brit die een van de fa­vo­rie­ten was voor de Iron­man in Ha­waï dit week­end, liep tij­dens een fiets­trai­ning een hals­wer­vel­breuk op toen een au­to hem aan­reed.

Don maak­te het nieuws zelf be­kend op Instagram. “Ik ben he­laas aan­ge­re­den door een wa­gen”, ver­tel­de de we­reld­kam­pi­oen tri­at­lon op de olym­pi­sche af­stand van 2006 van­uit het zie­ken­huis van Ho­no­ lu­lu. “Ik heb een breuk in mijn hals­wer­vel op­ge­lo­pen, maar het goe­de nieuws is dat ik niet on­der het mes moet. Ik zal wel even bui­ten strijd zijn en vijf tot zes we­ken met een bra­ce rond­lo­pen.”

Don kroon­de zich in zijn car­ri­è­re vier­maal tot Brits kam­pi­oen tri­at­lon en ver­be­ter­de in mei het we­reld­re­cord op de Iron­man in het World Tri­a­th­lon Cor­po­ra­ti­on­cir­cuit.(b)

FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.