To­me­cak kan spe­len, Cob­baut her­steld

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Goed nieuws voor Ivan To­me­cak. Na­dat de rech­ter in kort ge­ding had be­slist dat de rechts­back mag spe­len, ver­klaar­de de voet­bal­bond hem ‘tij­de­lijk speel­ge­rech­tigd’, in af­wach­ting van een de­fi­ni­tie­ve FIFA-uit­spraak. KV Me­che­len zorg­de er ver­vol­gens voor dat hij in de (rui­me) se­lec­tie te­gen An­der­lecht zit en kan wor­den op­ge­steld. Net op tijd ge­zien de per­so­neels­pro­ble­men op de backs. Cob­baut kon na drie da­gen ziek­te gis­te­ren wel weer trai­nen en is er ook bij. Maar Pau­lus­sen ont­breekt nog na zijn ap­pen­dixope­ra­tie, hij be­gint pas vol­gen­de week weer te lo­pen. En Van Cleem­put train­de nog maar drie keer met de groep, voor hem komt de match net te vroeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.