Krijgt de Su­a­rez van Antwerp vleu­gels?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Een tip van in­si­ders: Joaquin Ar­daiz is in vorm en klaar om gen­sters te slaan in de front­lijn van

The Gre­at Old. Dat Antwerp de 18ja­ri­ge Urugu­ayaan wist te strik­ken, is te dan­ken aan het net­werk van Lu­ci­a­no D’Onof­rio. Op zijn der­tien­de test­te hij al bij FC Por­to ter­wijl ook En­gel­se clubs als Li­ver­pool en Chel­sea ach­ter zijn ve­ren za­ten. Let­ter­lijk zelfs, want sinds zijn jeugd is zijn bij­naam El

Pá­ja­ro (of­wel De Vo­gel), we­gens zijn lan­ge ma­nen. Van­daar ook de ta­toe­a­ge van een vo­gel in zijn nek. Om­dat ze uit de­zelf­de stad af­kom­stig zijn, werd hij in het ver­le­den ook al ‘De nieu­we Luis Su­a­rez’ ge­noemd, maar de Urugu­ayaan­se jeugd­in­ter­na­ti­o­nal is eer­der een ge­blok­te, hard­wer­ken­de center­voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.