Ant­werp­se vo­gels, Me­chel­se num­mer­tjes en een roe­fe­len­de kee­per

Tien za­ken om naar uit te kij­ken bij her­vat­ting Jupiler Pro Le­a­gue

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Na de WK­kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den rich­ten de schijn­wer­pers zich van­af van­avond weer op on­ze va­der­land­se eer­ste klas­se. Na twee we­ken stil­te drin­gen zich en­ke­le pran­gen­de vra­gen op. Tien om pre­cies te zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.