Hoe ste­vig is het za­del van Stui­ven­berg?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Met slechts een ze­ge uit vier thuis­wed­strij­den doet Genk er goed aan sei­zoens­re­ve­la­tie Moes­kroen te klop­pen voor ei­gen pu­bliek. Het is op­val­lend hoe rus­tig het Genk­se huis­hou­den blijft. Be­won­de­rens­waar­dig zelfs hoe het be­stuur zich niet laat lei­den door de waan van de dag. Hoe­wel Al­bert Stui­ven­berg het in ab­so­lu­te cij­fers een iet­sie­piet­sie be­ter doet dan voor­gan­ger Pe­ter Maes, lij­ken de re­sul­ta­ten nog steeds niet even­re­dig met het po­ten­ti­eel van KRC Genk. Of hoe de Ne­der­land­se aan­pak – er is geen ploeg die meer over de grond speelt en meer bal­be­zit heeft– nog niet de ge­wens­te vruch­ten af­werpt in de prag­ma­ti­sche Bel­gi­sche com­pe­ti­tie.

Stui­ven­berg zit al­les­zins ste­vi­ger in het za­del dan Sa Pin­to bij Standard of Ana­sta­siou bij KV Kort­rijk.

(kvu)

FOTO JEFFREY GAENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.