Pakt Sku­la­son weer wat pruim­ta­bak?

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Sport -

Kent u snus? Het is een soor­te­ment krui­di­ge ta­bak dat Mi­chel Preud’hom­me voort­du­rend on­der zijn bo­ven­lip propt, po­pu­lair bij Scan­di­na­vi­ërs. Lo­ke­ren­ver­de­di­ger Ari Sku­la­son ge­bruik­te het tot voor kort ook. Om­dat het net als ro­ken scha­de­lijk is, stop­te hij er­mee. Met bij­na ramp­za­li­ge ge­vol­gen. Stop­pen met snus is als stop­pen met ro­ken: het af­kic­ken van ni­co­ti­ne zorgt voor toe­ge­no­men stress. Dat was voor de in­ter­land­break ook te mer­ken bij de IJs­lan­der. Die liep er op het veld be­hoor­lijk kat­tig bij. In die ma­te zelfs dat hij een paar we­ken ge­le­den in de wed­strijd te­gen Antwerp over de rooie ging te­gen scheids­rech­ter Jan Bo­ter­berg na een niet ge­flo­ten straf­schop. Vol­gens het scheids­rech­ters­rap­port ver­toon­de Sku­la­son drei­gen­de “li­chaams­taal en ge­drag”. Hij kwam er van­af met een speel­dag voor­waar­de­lijk. En hij nam zich voor weer snus te ne­men.

FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.