Re­pe­ti­ties Roc­ky Hor­ror Show van start ge­gaan!

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad -

En­ke­le maan­den ge­le­den maak­te het nieu­we pro­duc­tie­huis ‘Deep Brid­ge’ be­kend dat ze na 15 jaar de ‘Roc­ky Hor­ror Show’ te­rug naar Vlaan­de­ren zul­len bren­gen, en nu is het ein­de­lijk zo­ver. In re­gie van Sta­ny Crets en cho­re­o­gra­fie van Lau­rent Fla­ment is de cast van Roc­ky 2.0 vo­ri­ge week met veel en­thou­si­as­me ge­start aan de re­pe­ti­ties. De ‘Roc­ky Hor­ror Show’ ver­telt het ver­haal van Brad Ma­jors en Ja­net Weiss, een pas ver­loofd kop­pel, dat op een nood­lot­ti­ge avond bij het kas­teel van Dr. Frank-N-Fur­ter, een vreem­de, tra­ves­tie­t­we­ten­schap­per met een ma­nisch en on­ver­za­dig­baar li­bi­do be­lan­den.

Sta­ny Crets

Re­gis­seur Roc­ky Hor­ror Show “De­ze show moet je niet be­kij­ken, maar be­le­ven. Feest ge­ga­ran­deerd!”

Com­pleet met ny­lon­kou­sen en straal­pisto­len is de pa­ro­die com­pleet. De­ze nacht vol te­gen­spoed leidt er­toe dat Brad en Ja­net al­les in vraag be­gin­nen te stel­len over zich­zelf, over hun lief­de en hun lust... Maan­dag werd het of­fi­ci­ë­le start­schot van een in­ten­sie­ve re­pe­ti­tie­pe­ri­o­de ge­ge­ven en de top­cast, waar­on­der Koen Van Im­pe, die 15 jaar ge­le­den zelf de rol van Frank-N-Fur­ter speel­de en in de­ze ver­sie het ver­haal aan el­kaar zal pra­ten, barst van ta­lent en ener­gie.

Mis de­ze show niet!

Foto’s Zuidstop

De cast van de ‘Roc­ky Hor­ror Show’ met re­gis­seur Sta­ny Crets en cho­re­o­graaf Lau­rent Fla­ment.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.