Bel­gië en Ma­rok­ko al drie keer in zelf­de groep

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

De de­fi­ni­tie­ve lo­ting voor het WK 2018 vindt pas op vrij­dag 1 de­cem­ber plaats, maar nu al is dui­de­lijk dat Ma­rok­ko mo­ge­lijk in de groep van Bel­gië wordt in­ge­deeld.

De Ro­de Dui­vels zijn im­mers reeks­hoofd en zit­ten sa­men met or­ga­ni­sa­tor Rus­land, Duits­land, Por­tu­gal, Ar­gen­ti­nië, Frank­rijk en Po­len in pot 1. In wel­ke pot Ma­rok­ko be­landt, wordt pas la­ter de­ze week be­paald.

Mocht Ma­rok­ko in de­zelf­de groep als Bel­gië te­recht­ko­men, dan zal het nog maar de vier­de keer in de voet­bal­ge­schie­de­nis zijn dat bei­de lan­den of­fi­ci­eel te­gen el­kaar uit­ko­men. De eni­ge écht of­fi­ci­ë­le wed­strijd vond plaats op het WK 1944, toen Bel­gië nipt met 1-0 won van Ma­rok­ko in de groeps­fa­se. In sep­tem­ber 1999 en maart 2008 speel­den bei­de lan­den ook nog vriend­schap­pe­lijk te­gen el­kaar. In 1999 won Bel­gië over­tui­gend met 4-0, in 2008 ver­ne­der­de Ma­rok­ko de Dui­vels in Brus­sel met zwa­re 1-4-cij­fers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.