Da­ge­lijks be­trapt po­li­tie 300 bel­len­de chauf­feurs

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

De po­li­tie heeft van ja­nu­a­ri tot eind ju­ni 52.528 boe­tes (of on­ge­veer 300 per dag) uit­ge­schre­ven voor gsm-en ach­ter het stuur. Dat blijkt uit cij­fers die Kem­pens Ka­mer­lid Jef Van den Bergh (CD&V) op­vroeg. Het aan­tal stijgt niet, maar daalt ook niet, on­danks al­le cam­pag­nes. Vo­rig jaar wer­den 108.500 boe­tes uit­ge­schre­ven, waar­van meer dan de helft werd vast­ge­steld bij au­to­be­stuur­ders (58.012). Chauf­feurs van be­stel­wa­gens (25.442) en vracht­wa­gens (7.025) vul­len de top drie aan. “Op­val­lend is dat ook meer fiet­sers be­trapt wor­den met een gsm in hun hand”, zegt Van den Bergh. “Het gaat ‘slechts’ om 836 boe­tes, maar het aan­tal is wel ge­ste­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.