Ro­ma kra­ken Gents rij­huis en ver­la­ten het met­een

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News -

Ze­ven Ro­ma heb­ben gis­te­ren in Gent een wo­ning die te koop staat ge­kraakt, maar heb­ben het pand vrij­wil­lig ver­la­ten. Op so­ci­a­le me­dia wa­ren op­roe­pen ge­lan­ceerd om de kra­kers met ge­weld uit het huis te zet­ten. Vol­gens de lo­ka­le po­li­tie had­den de ze­ven de on­be­woon­de maar wel be­meu­bel­de rij­wo­ning ge­kraakt. Er was pro­ces-ver­baal op­ge­steld, maar het huis werd niet ont­ruimd. De nieu­we wet die kra­ken straf­baar stelt, is vo­ri­ge week in het Staats­blad ver­sche­nen en treedt don­der­dag in wer­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.