Rij­hul­p­sys­te­men wor­den ver­plicht

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - News - (blg)

Al­le nieu­we au­to’s moe­ten wor­den uit­ge­rust met nieu­we rij­hul­p­sys­te­men die voet­gan­gers de­tec­te­ren, au­to­ma­tisch rem­men en de snel­heid aan­pas­sen. De Eu­ro­pe­se Unie wil het aan­tal do­de­lij­ke ver­keers­slacht­of­fers te­gen 2020 hal­ve­ren tot min­der dan 16.000 per jaar. Jaar­lijks la­ten nog steeds meer dan 25.000 men­sen het le­ven op Eu­ro­pe­se we­gen.“On­ge­veer 95% van al­le on­ge­val­len ge­beurt door men­se­lijk fa­len”, weet Hil­de Vaut­mans (Open Vld). “Een wet­te­lijk ver­plich­te in­stal­la­tie van rij­hul­p­sys­te­men, bij­voor­beeld nood­rem­sys­te­men, zou het aan­tal do­den al fors ver­min­de­ren.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.