18-ja­ri­ge licht­ge­wond na over­val met ge­weld

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (sa­re)

Op het Kroon­plein is maan­dag een 18-ja­ri­ge jon­ge­man over­val­len. Hij kreeg en­ke­le klap­pen en de twee da­ders pro­beer­den zijn te­le­foon en oor­tjes mee te ne­men. Ze slaag­den er en­kel in de oor­tjes mee te ne­men en sloe­gen op de vlucht in de rich­ting van het park. De po­li­tie werd ver­wit­tigd en aan de hand van de be­schrij­ving kon­den in­spec­teurs de twee ver­dach­ten even la­ter aan­tref­fen in de Van Hey­beeck­straat. Ze wer­den mee­ge­no­men naar het kan­toor aan de Noor­der­laan. Bij de over­val raak­te het slacht­of­fer licht­ge­wond, hij had geen on­mid­del­lij­ke ver­zor­ging no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.