Win­kel­dief ge­vat na ach­ter­vol­ging te voet

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (sa­re)

“Twee in­spec­teurs van het wijk­on­der­zoeks­team merkten maan­dag­mid­dag een man op die zich ver­dacht ge­droeg op de Meir”, zegt de po­li­tie. “Ze hiel­den hem een tijd­je in de ga­ten en kon­den hem op he­ter­daad be­trap­pen tij­dens een win­kel­dief­stal.” De man was on­der het oog van de po­li­tie een kle­ding­win­kel bin­nen­ge­gaan en trok er een jas aan. Zon­der te be­ta­len ver­liet hij de zaak. Het alarm van de zaak ging af en de man zet­te het op een lo­pen. “De in­spec­teurs zet­ten de ach­ter­vol­ging te voet in en kon­den de da­der staan­de hou­den aan de Wap­per.” De man van 30 jaar werd ge­ar­res­teerd en mee­ge­no­men voor ver­hoor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.