Brit­se bands pal­men Dir­ty Rab­bit in

“Ze la­ten zich graag in de wat­ten leg­gen”

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Nieuws Uit Uw Stad - (jvb)

The Dir­ty Rab­bit, bar met een hoek af op het Zuid, scha­kelt een ver­snel­ling ho­ger wat li­ve­op­tre­dens be­treft. De keu­ze wordt in­ter­na­ti­o­na­ler. El­ke vier­de don­der­dag is er stand­up­co­me­dy.

Kasper Stu­art, zelf ja­ren­lang een dee­jay-ou­de-stijl, die met vi­nyl­pla­ten sleur­de toen ze nog niet hip wa­ren, is zijn ou­de lief­de niet ver­ge­ten. “Nu ik de kans heb, wil ik op­tre­dens or­ga­ni­se­ren”, zegt hij. “Als ik ver­ge­lijk met vroe­ger

(Kasper is nu 49, red.),

dan zie ik dat er wel gro­te fes­ti­vals zijn en mooie groe­pen in de gro­te za­len, maar de klei­ne­re groe­pen heb­ben het moei­lijk om te per­for­men. Ik wil iets doen aan het te­kort aan klei­ne, open po­dia.”

“Hier om de hoek wa­ren vroe­ger klei­ne, in­tus­sen ver­dwe­nen, con­cert­za­len: Pa­ci­fic en de South­si­de voor ste­vi­ge rock. Om­dat ik graag met mu­ziek be­zig ben en om­dat ik jon­ge bands een kans wil ge­ven, ge­ven we ze hier een po­di­um”, zegt Kasper Stu­art.

“Na be­hoor­lijk wat knok­ken, kun­nen we nu ook bui­ten­land­se groe­pen aan­trek­ken. Ze ko­men hier te­recht in een bar met cock­tails, bie­ren, wij­nen én een lek­ke­re hap. Ze la­ten zich graag in de wat­ten leg­gen.”

“We zijn dit sei­zoen ge­start met de soul van N8N of Nathan Am­bach, de Why­te Wa­ves uit Be­ve­ren en de Ant­werp­se Pa­per Ja­mes. Om­dat een pro­mo­tor zijn band niet op don­der­dag kon bren­gen, gaan we vol­gen­de dins­dag ex­tra open voor blues­roc­kers Xan­der and The Pea­ce Pi­rats uit Li­ver­pool, zo ge­noemd naar de een­han­di­ge gi­ta­rist Keith Xan­der, wiens slag­hand een haak is. Maar dat ver­geet je als je hen ziet spe­len”, al­dus Kasper Stu­art. “Don­der­dag komt Pa­ra­di­sia, drie Lon­den­se vrou­wen die on­der meer pi­a­no en harp spe­len. Zo bij­zon­der dat ze het voor­pro­gram­ma van Bru­ce Spring­steen moch­ten doen.”

“Ik zou nog ver­ge­ten dat onze gast­heer Jens Lest­haeg­he el­ke vier­de don­der­dag van de maand stand-up­co­me­dy­ta­lent uit­no­digt. Vrij­dag en za­ter­dag blij­ven onze dans­avon­den, met op za­ter­dag bal po­pu­lair en mu­ziek die ál­le vrou­wen goed vin­den.”

FO­TO RR

Other Ani­mals uit Mel­bour­ne wa­ren in april in The Dir­ty Rab­bit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.