Kri­tiek Ke­vin De Bruy­ne

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Opinie - FRED ENTBROUXK,

Dat de Bel­gi­sche bonds­coach Ro­ber­to Mar­ti­nez Ke­vin De Bruy­ne de le­vie­ten niet leest na zijn open­lij­ke kri­tiek op de tac­tiek, doet de wenk­brau­wen fron­sen. Al­leen al het feit dat de ster­spe­ler van Man­ches­ter Ci­ty dit via de pers doet, moet vol­doen­de zijn om hem uit de ploeg te zet­ten. Rad­ja Naing­go­lan werd voor min­der niet meer op­ge­roe­pen. On­der­tus­sen krij­gen we twee kam­pen bij de Ro­de Dui­vels en dat zal het sa­men­spel niet be­vor­de­ren. Er moet har­der wor­den ge­werkt om op het WK in Rus­land vol­gend jaar re­sul­ta­ten te boe­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.