Tram 9

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Opinie - ROB ALAERS,

Dat het ge­vaar­lij­ke eind­punt van tram 9 aan Ek­ster­laar in Deur­ne ver­dwijnt, is een goe­de zaak. Met de nieu­we voor­zie­ne lus aan Boe­ken­berg wordt de lijn ech­ter in­ge­kort in plaats van door­ge­trok­ken naar het Wim Sae­ren­plein. Noch­tans een hoogst­nood­za­ke­lij­ke ver­bin­ding tus­sen Deur­ne-Zuid en Deur­neOost. De spo­ren lig­gen er al en de klei­ne aan­pas­sing aan de­ze nieu­we ter­mi­nus kost stuk­ken min­der dan de aan­leg van de lus. Als De Lijn het dan toch over bud­get wil heb­ben, waar­om wordt dit dan niet over­wo­gen?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.