Rel­len Brus­sel

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Opinie - PA­TRICK BILCKE,

De eni­ge ma­nier om de rel­len in Brus­sel te be­strij­den is een een­ma­king van de po­li­tie­zo­nes. Het is al zo vaak ge­zegd, maar het botst al­tijd op het ei­gen­be­lang van de po­li­tiek. Op den duur werkt dat con­tra­pro­duc­tief...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.