Als sneeuw voor de zon

Gazet van Antwerpen Metropool Stad - - Vrijuit -

Van: To­mas Alfred­son Met: Mi­chael Fass­ben­der, Char­lot­te Gains­bourg, J.K. Sim­mons 119 min.

De Zweed­se re­gis­seur To­mas Alfred­son heeft het on­for­tuin­lij­ke klaar­ge­speeld: na twee sti­lis­ti­sche pa­rels – het vam­pie­ren- sprook­je

Let the Right One In en de adap­ta­tie van Jo­hn le Car­rés Tin­ker Tai­lor

Sol­dier Spy – ka­ta­pul­teert hij zich­zelf met The Snowman naar het an­de­re eind van het spec­trum: zijn ver­fil­ming van Jo Nes­bø’s de­tec­ti­ve­ro­man is een groots op­ge­zet­te mis­kleun.

De drank­ver­slaaf­de re­cher­cheur Har­ry Ho­le (Mi­chael Fass­ben­der) pro­beert een ver­dwij­nings­zaak op te los­sen door de link te leg­gen met en­ke­le dos­siers uit het ver­le­den. Zijn rech­ter­hand (Rebecca Fer­gu­son) denkt met­een het licht te zien, maar Har­ry be­merkt schran­der: “Je kan de puz­zel­stuk­jes niet dwin­gen om te pas­sen.” Heeft hij het over de­ze film? Het groot­ste pro­bleem van The

Snowman is im­mers het rom­mel­tje van los­se plo­tele­men­ten. Er valt geen touw aan vast te kno­pen. Heel wat scè­nes ogen noch­tans erg ge­wich­tig en dra­ma­tisch, maar laat u niets wijs­ma­ken: de­ze be­spot­te­lij­ke who­dun­it is een le­ge doos.

Een ver­kla­ring reik­te Alfred­son zelf aan kort na de Ame­ri­kaan­se re­lea­se: door tijd­ge­brek werd 10 tot 15 pro­cent van het script nooit in­ge­blikt. De Zweed kwam bo­ven­dien erg laat aan boord. Eerst zou nie­mand min­der dan Mar­tin Scor­se­se re­gis­se­ren, maar hij krab­bel­de te­rug en bleef en­kel als pro­du­cent be­trok­ken. Bij wij­ze van te­ge­moet­ko­ming liet hij zijn vas­te mon­teur Thelma Schoon­ma­ker na­blij­ven om de meu­be­len te red­den.

Maar met sneeuw die niet klit, kan je geen sneeuw­pop ma­ken. Dat weet zelfs een kind.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.